الیت

الیت برند اصلی شرکت آماده لذیذ و قدیمی ترین محصول این شرکت است

الیت بیشتر در محصولات خشک و نیمه آماده محبوب شده این محصولات شامل : انواع نودالیت، سوپ، عصاره های گوشتی و گیاهی، چاشنی، ادویه جات و …

پیکسل پایه ثابت برنامه های برند الیت هست.