امیر حسین صدیق در برنامه عشق سفر همراه با پیکسل

 

برنامه عشق سفر  با هنرمند خوش اخلاق و حرفه ای

امیرحسین صدیق (آقای پدر زیزیگولو) همه ما خاطرات شیرین و بیادموندنی از اون برنامه داریم

آقای صدیق مهمان برنامه عشق سفر
با پیکسل سفر کنید