آقای امیر حسین صدیق هنرمند خوب سینما و تلوزیون به همراه پیکسل (#عشق_سفر) به دل #طبیعت رفتن

برنامه عشق سفر  با هنرمند خوش اخلاق و حرفه ای
امیرحسین صدیق (آقای پدر زیزیگولو) همه ما خاطرات شیرین و بیادموندنی از اون برنامه داریم

آقای صدیق مهمان برنامه عشق سفر
با پیکسل سفر کنید