انجمن با ایدز مبارزه کنیم نه با مبتلایان آن

 

این انجمن با هدف اطلاع رسانی درست به هموطنان برای پیشگیری از بیماری ایدز شروع به کار کرد.

مدیریت این انجمن از پیکسل به عنوان نمادی تاثییر گذار جهت ترویج فرهنگ رسانی درست مبارزه با ایدز استفاده میکند، از جمله حامیان بزرگ این انجمن میتوان به نوید محمدزاده، بهاره رهنما، آزاده نامداری، مهدی پاکدل و تعداد زیادی از هنرمندان و ورزشکاران خوب کشورمون، اشاره کرد.